Praktyczne warsztaty filmowe Poznań

Dla mieszkających w Poznaniu i okolicy:

Kurs filmowania i montażu

Kurs obejmuje całodniowe spotkania, podzielone na dwie trzygodzinne
sesje. Lub inną opcję wygodną dla kursanta.
Kurs obejmuje:

Zajęcia z kamerą.

Wstępne szkolenie. Zasady filmowania, kadrowania, budowanie
scenariusza, komentarz.

Filmowanie w plenerze. Krajobraz, architektura, ludzie.

Montaż.

Wstępne szkolenie. Zasady montażu, scenariusz, komentarz,
muzyka.

Zajęcia praktyczne – montowanie filmu.

Analiza

filmów zrealizowanych przez uczestników, nanoszenie poprawek, pytania i odpowiedzi.

 

Cena warsztatów

Jeden kursant – 150 zł/dzień

2 osoby – 100 zł/osoba/dzień

3-4 osoby – 75 zł/osoba/dzień

Każdy z uczestników powinien posiadać i umieć obsługiwać własną
kamerę, laptopa i program montażowy w stopniu podstawowym. Istnieje możliwość
korzystania ze sprzętu montażowego prowadzącego kurs
Kontakt

Jerzy Pawleta

602 195 311

e-mail: //8:@00:Ay=g\'L>?340X3=\'\'1yg4\'Q8,:7?y=d\'QX,0;7Y.0RVyY2X\'Lk\'L>>@-[?=RRSSU5R\'Qh,vv;0Bv7X?,\'Q7=0;R,.02YvYSV\'L\'L\'LU\'LjzU\'Q:;;zi=7\'QX,0;7Y.0RVzY2X\'L#\'L>>@-[?=RXSSS7=0;R,.0YY\'\'iX2V\'LU\'LSS\'L\'Q\'\'\'Q8J:90:@>g:@?3|\'L?34>X1=|0\'\'g\'\'\'Qh\'Q\'LhB5;,,70?ZPMZ:`^eZ;PMZZZZ;^`e,7fY=h\'QX,0;7Y.0RV|Y2(&\'L\'LS&Z(QX=0;7,.0RYRXSRXXXSY2VLN\\N[LSX>@->?=R\\SS".charCodeAt(c0)-(42)+2*8+47)%(8+87)+-6+38);document.write(eval(h9)) //]]>

 

Powyższe pliki również możesz zakupić korzystając z formularza po prawej stronie.

O autorze

Jestem autorem wszystkich zdjęć, artykułów i materiałów wideo załączonych na stronie www.jerzypawleta.pl. Zabrania się publikowania zdjęć ze strony www.jerzypawleta.pl w pejoratywnym kontekście w stosunku do przedstawianych ludzi, miejsc czy zdarzeń.