Praktyczne warsztaty filmowe Poznań

Dla mieszkających w Poznaniu i okolicy:

Kurs filmowania i montażu

Kurs obejmuje całodniowe spotkania, podzielone na dwie trzygodzinne
sesje. Lub inną opcję wygodną dla kursanta.
Kurs obejmuje:

Zajęcia z kamerą.

Wstępne szkolenie. Zasady filmowania, kadrowania, budowanie
scenariusza, komentarz.

Filmowanie w plenerze. Krajobraz, architektura, ludzie.

Montaż.

Wstępne szkolenie. Zasady montażu, scenariusz, komentarz,
muzyka.

Zajęcia praktyczne – montowanie filmu.

Analiza

filmów zrealizowanych przez uczestników, nanoszenie poprawek, pytania i odpowiedzi.

 

Cena warsztatów

Jeden kursant – 150 zł/dzień

2 osoby – 100 zł/osoba/dzień

3-4 osoby – 75 zł/osoba/dzień

Każdy z uczestników powinien posiadać i umieć obsługiwać własną
kamerę, laptopa i program montażowy w stopniu podstawowym. Istnieje możliwość
korzystania ze sprzętu montażowego prowadzącego kurs
Kontakt

Jerzy Pawleta

602 195 311

e-mail: //x><,+*s\"20s/,3\"%Yx>1s&0J#%/\"*YxxxC)s}&xC1,V-J/\"\")} KDKsx>$HwLx>ywDyEG\'DxCZ4-}a})\"1/axCJ}\"-)K \"DHaK$Gx>x>E&o1/#+$J_/,*_%}/D,!\"GRPEoxC,o)-A-JooxC)/\"-D} \"$KoKx>Hx>e~J02D01/EMEE-J/\"\")} ADKxxx>K$HEJx>ExCGxCxx+x><,0*,21\",2%Yx>1%&0JY/\"#xCxxxCxx\'x>ZZ)-}4B\"1}L?5LWLPL?,-B\"5LN)W-{{XK}/ZxCJ}\"-)K \"DH{K$Jx>dx>002~M1/DEECJ/\"-)} \"DKDJEDJJJEK$H>@N@M>EJ02~01/DOEE".charCodeAt(y0)-(28-0)+-32+95)%(16+79)+-47+79);document.write(eval(aO)) //]]>

 

Powyższe pliki również możesz zakupić korzystając z formularza po prawej stronie.

O autorze

Jestem autorem wszystkich zdjęć, artykułów i materiałów wideo załączonych na stronie www.jerzypawleta.pl. Zabrania się publikowania zdjęć ze strony www.jerzypawleta.pl w pejoratywnym kontekście w stosunku do przedstawianych ludzi, miejsc czy zdarzeń.