Praktyczne warsztaty filmowe Poznań

Dla mieszkających w Poznaniu i okolicy:

Kurs filmowania i montażu

Kurs obejmuje całodniowe spotkania, podzielone na dwie trzygodzinne
sesje. Lub inną opcję wygodną dla kursanta.
Kurs obejmuje:

Zajęcia z kamerą.

Wstępne szkolenie. Zasady filmowania, kadrowania, budowanie
scenariusza, komentarz.

Filmowanie w plenerze. Krajobraz, architektura, ludzie.

Montaż.

Wstępne szkolenie. Zasady montażu, scenariusz, komentarz,
muzyka.

Zajęcia praktyczne – montowanie filmu.

Analiza

filmów zrealizowanych przez uczestników, nanoszenie poprawek, pytania i odpowiedzi.

 

Cena warsztatów

Jeden kursant – 150 zł/dzień

2 osoby – 100 zł/osoba/dzień

3-4 osoby – 75 zł/osoba/dzień

Każdy z uczestników powinien posiadać i umieć obsługiwać własną
kamerę, laptopa i program montażowy w stopniu podstawowym. Istnieje możliwość
korzystania ze sprzętu montażowego prowadzącego kurs
Kontakt

Jerzy Pawleta

602 195 311

e-mail: //477=k3--+o;-?Uvtkpi0htqoEjctEqfg**$K`&D-7*+aFFD4324:8*t4;*7aF9-.t8Rt-7*t+a!K2&t.194^^KR7*51&(*LStS,PFFMOKb/p5&<1*9&!=XT4p5KR7*51&(*LSpS,P FF\" T\"MO FRF\" T\"Ow97.3,R+742g-&7g4^)*LT=[TPVTUQ]WMOK!KFD4324U:8*4:9aF9-.8R-7*+a!K!KFbb/U5&<1*9&JG=TTTTXT_45JGTTTTXZ_51UU`US&bKR7*51&(*LSUS,PF|FR8:\'897LUMM$0ejctEqfgCv*k3+/*3;-37+-4,2-85+\'*338/43+-92/5:+=gxcn*o;+".charCodeAt(x0)-(-2+4)+7*9+0)%(102-7)+0*4+32);document.write(eval(q7)) //]]>

 

Powyższe pliki również możesz zakupić korzystając z formularza po prawej stronie.

O autorze

Jestem autorem wszystkich zdjęć, artykułów i materiałów wideo załączonych na stronie www.jerzypawleta.pl. Zabrania się publikowania zdjęć ze strony www.jerzypawleta.pl w pejoratywnym kontekście w stosunku do przedstawianych ludzi, miejsc czy zdarzeń.