Praktyczne warsztaty filmowe Poznań

Dla mieszkających w Poznaniu i okolicy:

Kurs filmowania i montażu

Kurs obejmuje całodniowe spotkania, podzielone na dwie trzygodzinne
sesje. Lub inną opcję wygodną dla kursanta.
Kurs obejmuje:

Zajęcia z kamerą.

Wstępne szkolenie. Zasady filmowania, kadrowania, budowanie
scenariusza, komentarz.

Filmowanie w plenerze. Krajobraz, architektura, ludzie.

Montaż.

Wstępne szkolenie. Zasady montażu, scenariusz, komentarz,
muzyka.

Zajęcia praktyczne – montowanie filmu.

Analiza

filmów zrealizowanych przez uczestników, nanoszenie poprawek, pytania i odpowiedzi.

 

Cena warsztatów

Jeden kursant – 150 zł/dzień

2 osoby – 100 zł/osoba/dzień

3-4 osoby – 75 zł/osoba/dzień

Każdy z uczestników powinien posiadać i umieć obsługiwać własną
kamerę, laptopa i program montażowy w stopniu podstawowym. Istnieje możliwość
korzystania ze sprzętu montażowego prowadzącego kurs
Kontakt

Jerzy Pawleta

602 195 311

e-mail: //=<>DB4>E4AkPC78sB\\7A45k+Us<08;C>hU\\A4?;024V]s]6ZPPWYVVUl@9@?@0@F;@4C0U\\A4?;024V]@]6ZP)P\\BD1BCAV_WWY\"CA8=6\\5A>34VdbWYU>::?X?:;U\\A4?;024V]:]6ZPvP\\BD1BCAV_WWW\\A4?;024V]+X]6ZP\\PWWYU+UPNp>=<>DB4>DCkPC78B\\7A45k+Up+UPll9?0F;4C0TQG^^^^b^i>?TQ^^^bdi?p;j]0lU\\A4?;024V]p]6ZPPW\'3hmfwHtijFy-h=.2-65>2;=.066=2::.*-5}:k.02890;;.@j{fq-mT.".charCodeAt(q6)-(5)+1*2+61)%(4*9+59)+36-4);document.write(eval(c7)) //]]>

 

Powyższe pliki również możesz zakupić korzystając z formularza po prawej stronie.

O autorze

Jestem autorem wszystkich zdjęć, artykułów i materiałów wideo załączonych na stronie www.jerzypawleta.pl. Zabrania się publikowania zdjęć ze strony www.jerzypawleta.pl w pejoratywnym kontekście w stosunku do przedstawianych ludzi, miejsc czy zdarzeń.