Kontakt

Jerzy Pawleta

mobile: +48 602 195 311

e-mail: //

www.jerzypawleta.pl

www.jerzypawleta.blog.pl