Sprzedaż zdjęć i artykułów

Witam
w moim autorskim banku zdjęć, artykułów i filmów.

Jestem autorem wszystkich zdjęć, artykułów i materiałów wideo załączonych na stronie www.jerzypawleta.pl.

Każda kategoria umieszczona na stronie ma odzwierciedlenie w moim fotograficznym archiwum. Będzie uzupełniana na bieżąco. Chwilę to potrwa, przepraszam, tym bardziej,  że dodaję ciągle najnowsze zdjęcia.
W archiwum posiadam znacznie więcej zdjęć, niż znajduje się na stronie. Nie wszystkie będą prezentowane z uwagi na ich ilość.
Jeśli bylibyście Państwo zainteresowani zdjęciami z poszczególnych kategorii czy miejsc, chętnie przyślę przykłady dodatkowych fotografii.

I. Zdjęcia.

Każde zdjęcie ma swój indywidualny numer i opis. Zamówienie można złożyć poprzez skopiowanie numeru i opisu wyświetlającego się pod każdym zdjęciem i wklejeniu do okienka „Złóż zamówienie”.
Ceny ustalane są z nowymi odbiorcami indywidualnie. Zależne są od wielkości i przeznaczenia zdjęcia.

Realizuję projekty fotograficzne na zamówienie.

II. Artykuły

Artykuły nie publikowane w prasie są wyraźnie oznaczone.
Do każdego artykułu dołączone są zdjęcia. Poniżej artykułu i głównych zdjęć w małych ikonkach pokazują się zdjęcia o tagach odpowiadających tagom artykułu.
Ceny za artykuły ustalane sa indywidualnie.
Oprócz gotowych artykułów umieszczanych na stronie www.jerzypawleta.pl podejmuję się pisania artykułów o tematyce turystyczno-podróżniczej na zlecenie.

III. Filmy

Realizuję na zlecenie filmy krajoznawcze, turystyczne, podróżnicze i sportowe.

Zdjęcia i artykuły dostarczam wyłącznie w wersji elektronicznej.

Autorskie prawa majątkowe nie są przenoszone na kupującego (licencjobiorcę), stąd właściciel praw do zdjęcia czy artykułu (Jerzy Pawleta) może je sprzedawać wielokrotnie kolejnym nabywcom, zaś kupujący (licencjobiorca) jest tego prawa pozbawiony.

Wyjątkiem są zdjęcia i artykuły tworzone na zamówienie kupującego lub jeśli umowa zawarta pomiędzy twórcą (Jerzy Pawleta) a kupującym (zamawiającym) nie stanowi inaczej.

Wszystkie zdjęcia na stronie www.jerzypawleta.pl dostępne są w formie prewek.

Zdjęcia wykonane są aparatami Canon EOS 5D Mark II oraz Canon EOS 350D w maksymalnych formatach JPEG. Część zdjęć wykonana jest w formacie RAW.

Wczesne zdjęcia (wykonane przed rokiem 2002) są skanami slajdów bądź filmów czarno-białych.

Zabrania się publikowania zdjęć ze strony www.jerzypawleta.pl w pejoratywnym kontekście w stosunku do przedstawianych ludzi, miejsc czy zdarzeń.

Zapraszam,
Jerzy Pawleta

Więcej informacji o mnie:

http://jerzypawleta.pl/informacje-o-mnie/